Bersihkan Harta Dengan Zakat

Bersihkan Harta Dengan Zakat

100%

Donasi Terkumpul

Rp 62.636.668

Sisa Waktu

Rp

Alhamdulillah gajian udah cair!

Sudah tau belum Sob kalau gaji juga perlu ditunaikan zakatnya, selain pendapatan lain seperti bonus/THR juga wajib dizakatkan sebanyak 2,5%.

Nah zakat penghasilan yang sobat tunaikan insyaAllah bisa mengalirkan pahala dan keberkahan harta, serta bisa bermanfaat juga untuk saudara kita yang membutuhkan.

Terus gimana ya cara perhitungannya ??

Begini perhitungannya
Jika nilai pendapatan/bonus/THR mencapai nishab (batas maksimal wajib zakat) yaitu 524 kg beras maka wajib dizakatkan.

Harga beras rata-rata per kg Rp 10.000 maka nishab dalam rupiah sebedar Rp 5.240.000

Nilai zakat yang perlu ditunaikan 2.5% dari pengeluaran

Contohnya:

Pendapatan/bonus/THR yang didapat Pak Han pada bulan maret sebesar Rp 10.000.000 (sudah mencapai nishab) maka bonus yang di dapat Pak Han sudah wajib dizakatkan.

Besar zakat Pak Han
Rp 10.000.000 x 2.5% = Rp 250.000

Tanggal Donatur Nominal
Total Donasi Online Rp 62.636.668
Total Donasi Offline Rp 0
Total Rp 62.636.668

BANTU SEBARKAN KEBAIKAN

Ayo turut berkontribusi untuk memberi makna Indonesia.
Ajak lebih banyak insan brilian dalam gerakan kebaikan bersama YBM BRILiaN.

Jadi Fundraiser